Om mig

 

Jag har sedan min ungdom varit intresserad av lärande och kommunikation. Det kan mycket väl vara därför jag har gått vidare på den akademiska banan och forskat om dessa båda områden. Intresset för ledarskap växte sig fram senare. När jag tänker tillbaka kan jag komma på många situationer i livet där jag har tagit ledarrollen. Detta trots att jag inte har varit så intresserad av att leda. Har jag trott. Om man har en vision som man vill dela med andra är man redan på väg in i ett ledarskap. Jag har haft många visioner sedan jag var liten. När jag på senare tid började intressera mig för organisationslärande och organisationskommunikation kom det naturligt att jag ville studera ledarskap.

När det gäller lärande har jag studerat lärande på förskola, grundskola, gymansium, högskola och i organisationer.

När det gäller kommunikation har jag studerat det i barns lek, i klassrummet (i alla skolformer), i form av marknadskommunikation, i organisationer, i samband med teknologi och i samband med ledarskap (ledarskapskommunikation).

När det gäller ledarskap har jag studerat ledares roll i kunskapsdelning, vid konflikthantering och i form av tydlig kommunikation. Jag har också studerat icke-ledares syn på ledare.

De böcker jag har skrivit handlar om lärande på fritiden, kommunikation i klassrummet, interpersonell kommunikation och lärandeteorier (inklusive min egen teori om lärande). Du kan se några exempel på egna böcker här.

Sedan 2005 har jag haft en anställning vid något högre lärosäte. För närvarande är jag anställd vid Högskolan i Borås.

 

Jag kan rekommendera följande sajter:

Ledarskapskurs.online

Ledarskapskurser.site