Ledarskap, Lärande och Kommunikation

För dig som, precis som jag, är intresserade av ledarskap, lärande och kommunikation samlar jag på denna sida matnyttigt, tankeväckande och dagsaktuellt material. Eftersom jag är forskare ser jag till att merparten är forskningsbaserad, antingen forskning utförd av mig eller av andra. Samtidigt är detta områden som jag ständigt ägnar mig åt i mina professioner så det är rimligt att jag skriver om egenupplevda händelser.

Denna sida kan komma att beröra ledarskap för sig, lärande för sig och kommunikation för sig. Det är också både möjligt och troligt att två eller alla tre av dessa ämnen behandlas tillsammans.

Jag kan ta några exempel. Som teamledare har du ansvar för att gruppen når sitt mål. För att komma dit behöver alla lära sig vissa saker och kommunicera sinsemellan för att koordinera och rikta in handlingarna mot målet. Som lärare är du ledare för aktiviteter där andra ska lära och detta sker med hjälp av kommunikation. Om du är företagsledare och företaget ska utvecklas för att klara marknadsutmaningar behöver alla i organisationen lära sig nytt och bästa sättet att få till stånd detta lärande är att ledningen tydligt kommunicerar vad som ska göras och vad som förväntas av varje medarbetare.

Det finns en rad specialområden som tydligt förbinder två eller tre av dessa ämnen. Exempel som intresserar mig är ledarskapskommunikation, multimodalt lärande och kunskapsdelning.

Efter flera år av forskning har jag utvecklat egna teorier och modeller. Mitt bidrag till lärandeforskning och lärandeteori heter Intentionell lärandeteori (se min bok med titeln Lärande och lärandeteorier). Mitt bidrag till kommunikationsforskning och kommunikationsteori heter Touchpoint Management Theory (se också min bok Interpersonell kommunikation). Mitt bidrag till ledarskapsforskning och ledarskapsteori är en kompetensmodell för ledarskap.

Lär dig mer om läkare online på Nätläkare.com där du kan hitta vägar att kommunicera online med olika experter.

 

Mäklararvode.se