Längre texter

Här kan du hitta några av de texter jag skrivit som är mer ingående i ett ämne eller i skärningspunkten mellan flera ämnen. Klicka på rubrikerna nedan.

Touchpoint Management Theory

Intentionalistisk lärandeteori

En modell över organisationslärande

En ledarskapsmodell

Kommunikationskompetens

Olika syn på ledarskap - egenskaper

Tydlighet - en kommunikationskompetens bland ledare