Pedagogiska mellanledare

Professor Karin Rönnerman har tillsammans med två kollegor från Australien skrivit boken Att leda från mitten som är utgiven 2018. Den handlar om lärare i olika pedagogiska verksamheter som leder sina kollegor i ett utvecklingsarbete utan att ha en formell ledarposition. De kallar denna typ av ledare för mellanledare.

Vad är en mellanledare?

De använder en sportmetafor föra tt förklara vilken typ av ledare det rör sig om. När man är lagkapten eller lagledare är man i någon mening ledare samtidigt som man är en del av laget. Man är på samma nivå som sina medspelare och man bidrar till spelet på plan. Det finns också ledare vid sidan av plan men de har fått den formella rollen att leda laget som tränare. En lagkapten är mer en god förebild som har erfarenhet och ger stöd åt sina lagkamrater.

En pedagogisk mellanledare är en lärare, oavsett skolform, som är jämställd med sina kollegor. Personen har dock mer erfarenhet eller mer kunskaper eller mer engagemang inom något område som gör att hen tar tag i någon del av utvecklingsarbetet. Detta får positiva konsekvenser för både kollegor och barn/elever.

Vem är mellanledare?

Rönnerman med flera ringar in vilka roller i (för)skolan som kan betraktas som mellanledare:

  • Handledare
  • Lärledare
  • Ämnesledare
  • Utvecklingsledare (i verksamheten)
  • Förestelärare

De understryker att det bara handlar om att leda, inte om administration som är förknippat med ledarskapet. Man kan tänka sig att en kollegial ledare också är en typisk mellanledare. Ledandet sker horisontellt snarare än vertikalt. Någon nivåskillnad eller några hierarkier är det inte tal om i denna typ av ledarskap. En mellanledare är ändå mellan rektor och den formella ledningsgruppen å ena sidan och sina egna kollegor å andra sidan. Ibland fungerar mellanledaren som en mellanhand eller en bro mellan formell ledning och medarbetare.

Eftersom de undviker hierarkier och administration finns det vissa roller som utesluts. En förstelärare som även har administration är inte en mellanledare. Det kan tyckas konstigt eftersom förstelärare har en utvecklande funktion som ligger mellan ledningsgruppen och kollegorna. En lärare som leder en lärarassistent och en elevassistent i deras vardagliga arbete är inte heller mellanledare eftersom det är uppenbart att assistenter är på en nivå under lärarna. Detta kan ocks tyckas märkligt då assistener deltar i det pedagogiska arbetet och behöver ingå i utvecklingsarbetet om det ska ske på ett konstruktivt sätt.

Mellanledande

En mellanledare ägnar sig inte åt ledarskap enligt Rönnerman och kollegor utan åt mellanledande. Det är en fråga om praktik. Det som utmärker mellanledande är följande:

  • Ledande och undervisning
  • Organiserande och handledande
  • Samarbetande och kommunicerande

En mellanledare är en undervisande lärare som leder sina undervisande kollegor under en längre tid (inte en enstaka utbildningsdag). Denna person uppmuntrar till att dela med sig av sin undervisning och diskutera utvecklingsmöjligheter. Ofta går mellanledaren före med exempel från den egna undervisningen som kan diskuteras.

Ibland behöver någon se till att möten och diskussioner kommer till stånd. Det är ofta mellanledaren som tar på sig detta ansvar och ser till att kollegiet organiserar sig. Därtill kan mellanledaren i grupp eller med enskild kollega ge handledning. Detta bygger rimligtvis på att mellanledaren har mer efarenhet eller har fått viss kompetensutveckling som andra ännu inte har fått del av.

För att utveckla undervisningen i verksamheten behövs samarbete. Det räcker inte att en lärare utvecklar sitt arbete utan de flesta behöver involveras. Detta hör till mellanledarens göromål. För att ledandet, organiserandet och samarbetet ska fungera krävs en hel del kommunicerande. Mellanledande är beroende av fungerande kommunikation.

Värdefulla konsekvenser

Rönnerman och kollegor menar att mellanledare, som är närmare verksamheten än rektorer, har större påverkan på undervisningen och elevernas lärande. Därför är denna roll oerhört viktig och ska uppvärderas och studeras mer.

Det behövs lärare som fortsätter att ta på sig att vara mellanledare och att det finns en uppskattning och en uppmuntran från den formella ledningen.

Är du själv mellanledare? Dela med dig av dina erfarenheter.

22 Jul 2021