Eftersökta ledaregenskaper

I en artikel i samarbete mellan tidningen Chef och Experis skriver de om eftersökta och värdefulla kompetenser hos ledare som är svåra att få med i sitt CV. De lyfter sex olika kompetenser men jag vill gärna fokusera på fyra av dem:

  • Learnability
  • Kulturbyggare
  • Mod
  • Kommunikation

Även om jag håller med kan jag inte lämna det okommenterat.

Learnability är ett ord som är svårt att översätta till svenska. Ändå är det nog inte så svårt att föstå vad det betyder. Jag översätter det till förmågan att lära. På en nivå är detta påstående, att ha förmågan att lära, väldigt trivialt. Alla adaptiva varelser, framför allt däggdjur, har förmågan att lära så det är inte något märkvärdigt som man kan tillskriva vissa ledare. Vad det verkligen handlar om är en person som hela tiden drivs av en vilja att lära sig nya, ofta svåra och komplexa, saker. Den dag man tror att man har lärt sig allt som är värt att kunna har man tappat det som gör vissa ledare anmärkningsvärt bra ledare.

Förmågan att hela tiden lära nytt är något som hänger samman med två ledarskapsmodeller som jag tidigare har skrivit om. Den ena är transformativt ledarskap. En aspekt av transformativt ledarskap är att, för att kunna utveckla sin organisation, vara beredd att utveckla sig själv. Detta kräver viljan att lära nytt för att bli en bättre och bättre ledar som kan motivera, inspirera och utveckla sin personal. Den andra ledarskapsmodellen är kompetensmodellen. Att utveckla de kompetenser som behövs för att bli en bra ledare krävs ständigt lärande. Det finns ingen perfekt ledare, bara ledare som ständigt strävar emot att bli mer kompetenta inom de områden som gör skillnad.

Ordet organisationskultur står för den kultur som präglar hur människor är och verkar inom men viss orgnisation. Det är inte bransch-beroende utan två företag inom samma bransch kan ha väldigt olika kultur. En av dem som präglar kulturen i företaget är ledaren. Experis menar att kulturbyggande handlar om att skapa en miljö av utveckling och lärande. Egenskapen att bygga denna sorts kultur är avgörande för att en orgnisation ska vara framgångsrik. Här vill jag dock lägga in en reservation. Under 1980-talet studerades excellenta organisationskulturer ingående. Problemet är bara att det som betecknades som en excellet organisationskultur inte nödvändigtvis var en framgångsrik organisation och inte nödvändigtvis hade en framgångsrik ledare. Som jag ser det handlar kulturbyggande om att bygga en organisation som är välmående. Det är inte det lättaste.

Mod är helt avgörande för att bli en bra chef. Som chef är man ofta utsatt av att riskera att såra någon, eller i alla fall att någon annan ska bli missnöjd, och av att fatta beslut som innebär en stor risk för organisationen. Denna vetskap kan göra vem som helst skakig. Det är i sådana lägen som ledare med mod kliver fram och inte bara gör det som är riskabelt utan även ser till att lösa situationen om det går snett.

Att prata om att ledare behöver kommunikation är lika trivialt som att en ledare behöver lära. Alla levande organismer kommunicerar. Vad det handlar om är att som ledare ha en uppsättning kommunikationskompetenser. Mike Myatt skriver följande i sin bok från 2014: Det är helt enkelt omöjligt att bli en skicklig ledare utan att vara en skicklig kommunikatör. En skicklig kommunikatör har utvecklat flera aspekter av kommunikation som i sin tur har en direkt inverkan på hur det är möjligt att leda väl. Jag har i denna blogg skrivit om både kommunikationskompetens och ledarskapskommunikation. Ledares kommunikationskompetens ingår också som en av de fyra viktigaste komponenterna i min ledarskapsmodell.

När man tänker på saken är det svårt att dokumentera learnability, kulturbyggande, mod och kommunikationskompetens. Därför är det också svårt att få med det i sitt CV. Jag håller med men det finns en rad andra aspekter som jag vill lägga lika mycket eller mer vikt vid. Inte heller dessa går att få på pränt i ett CV. Att vara en god ledare är något av det mest komplexa och utmanande man kan ägna sig åt. Ett CV kan med andra ord inte rymma detta. Särskilt inte som det går mode i att skriva så kortfattat som möjligt. Vem orkar läsa ett långt CV? Ja du, chansen är förmodligen mindre bland dem som saknar ovan egenskaper.

Vad tror du själv om dessa specifika färdigheter för möjligheten att bli en bra ledare?

8 Dec 2018