Ett nytt pedagogiskt ledarskap

Inom det pedagogiska fältet har vi traditionellt haft två typer av ledarskap. Det första är läraren som leder eleverna (barnen). Det andra är rektor som leder verksamheten och är personalchef. Dessa två skiljer sig åt då den första varken leder nuvarande eller tidigare kollegor utan barn medan den andra leder sina likar i någon mening. Rektorer, eller förskolechefer, kommer ofta från de egna leden. De har ofta själva haft samma yrke och roll som dem de nu leder.

Ett ganska nytt pedagogiskt ledarskap är förstelärare. De har till uppgift att leda kollegiet genom att vara pedagogiska förebilder och vara mer insatta i den senaste forskningen. Med de extra pengarna kommer ett extra ansvar. Kvalitén på den pedagogiska verksamheten hänger något mer på förstelärarna eftersom de ofta har ett särskilt uppdrag.

Det nya ledarskapet, som egentligen inte är nytt, är att de utbildade leder de outbildade. På skolor och i annan pedagogisk verksamhet där flera av de anställda som ska hålla i undervisningen saknar relevant utbildning får de med relevant utbildning (och legitimation) agera förebilder. De blir i någon mening ofrivilligt ledare över den högst lokala pedagogiska verksamheten.

Lärare som examineras idag har ingen särskild ledarskapsutbildning eller ledarskapserfarenhet. De har en utbildning där de har fått träna på att leda unga. Inte vuxna kollegor. Att tvingas leda kollegor kan kännas aningen obekvämt och otillräckligt. Verksamma lärare med lärarexamen behöver en påbyggnadsutbildning där de förbereds för kollegialt ledarskap.

Det finns en form av ledarskapsutbildning och det är mentorsutbildningen. Nyutexaminerade lärare ska erbjudas en mentor som guidar dem det första året innan de får sin lärarlegitimation. Dessa erfarna lärare ska ha fått viss träning i att leda sina kollegor. Kanske kan de också fungera som ledare för kollegor utan examen. I sådana fall finns det en viss beredskap för det.

Problemet är att få erfarna lärare går mentorsutbildningen. Därmed saknar de en förståelse för och träning i kollegialt ledarskap.

Hur ser det ut på din skola/förskola? Känner sig lärarna med examen och legitimation bekväma i att leda sina outbildade kollegor?

 

1 Jun 2019