Framing – om konsten att leda tankar

Framing eller inramning är ett sätt att presentera ett visst innehåll så att mottagaren tänker på detta innehåll ur ett särskilt perspektiv och därmed på ett särskilt sätt. Den första att använda detta uttryck och synsätt var Gregory Bateson följt av Erving Goffman. Andra personer som Robert Entman och Gail Fairhurst har utvecklat tankarna kring framing vidare. Jag ska i detta inlägg ge en kort översikt av vad framing är och hur det fungerar.

Om du tittar på bilden ovan är det centrala innehållet en torkad växt. För många är detta i sig inget märkvärdigt. Om du istället tittar på bilden nedan där den torkade växten har blivit inramad får vi ett något annat perspektiv på växten. Det är fortfarande en torkad växt men nu har den fått ett särskilt värde bara genom att den är inramad plus att den blir till en inredningsdetalj i någons hem. Ramen har gett växten en ny mening och ett nytt värde.

Exemplet med den inramade växten är en väg in i tänkandet kring framing. Robert Entman har uttryckt sig på följande sätt om vad framing är.

Att rama in är att lyfta fram en särskild aspekt av den verklighet vi alla uppfattar och göra denna aspekt mer central i det budskap man kommunicerar.

I alla lägen måste vi filtrera verkligheten då vi inte kan ta in allt. Framing är ett sätt att välja vad som ska filtreras bort och vad som följaktligen ska lyftas fram. När vi, genom vår kommunikation, lyckas att lyfta fram en viss aspekt blir det kring detta mottagaren tänker.

Ett för mig gångbart sätt att förklara hur man kan få människor att rikta sina tankar på ett visst sätt är följande exempel. Titta på bilden nedan och tänk dig att det du ser står för en person. Hur skulle du då i korta drag beskriva denna person?

Nästa steg är att tänka hur man skulle bemöta denna person utifrån hur man ser på honom eller henne. De som väljer att beskriva personen som sårbar (kan falla samman vilket ögonblick som helst) förhåller sig till personen på ett milt och stödjande sätt. De som väljer att beskriva personen som balanserad (vanligtvis lugn men kan hålla sig uppe under de svåraste omständigheterna) kan förhålla sig till personen med viss beundran men också med en vetskap om att hen kommer att klara sig.

Hela exemplet går ut på att jag, som styr in åhörarna att tänka på en hög med sten som om den vore en person, har lett åhörarnas tankar i en viss riktning och det som följer är en direkt effekt av min ledning. Om jag inte hade ramat in exemplet som jag gjorde hade åhörarna inte tänkt på att det är hur man ser på en människa som i sin tur påverkar hur man bemöter densamma.

Framing är ett kraftfullt verktyg när man undervisar och när man leder andra. I undervisning är framing ett sätt att få åhörarna att tänka på ett visst sätt för att lättare kunna ta till sig det stoff som är undervisningens mål. Man förbättrar förutsättningarna för lärande. I ledarskap är framing ett sätt att få följare att tänka på ett visst sätt som, när man lägger fram det på rätt sätt, kan få följarna att se möjligheter istället för hinder, lösningar istället för problem. Det gör det så mycket lättare att leda och mer inspirerande att följa.

15 Feb 2019