Ledarskapsmodeller - en samtida översikt

Under ungefär hundra år har det utvecklats en rad ledarskapsmodeller. Vissa har levt kvar länge medan andra har fallit i glömska. Vilka ledarskapsmodeller är mest på tapeten i vårt årtusende? Vilka är möjligtvis på uppåtgående?

En artikel från 2014 visar att det är tre teorier som är mer framträdande:

1. Transformativt ledarskap

2. Ledares egenskaper (femfaktormodellen)

3. Relationsmodellen - Ledare och följare

Transformativt ledarskap är den yngsta ledarskapsmodellen av de tre. Den äldsta är ledares egenskaper. Den utvecklades på 1920-talet och utvecklas än. Idag är det främst femfaktormodellen som ligger till grund för studiet av ledares egenskaper. Förr handlade det om intelligens, beslutsamhet, självförtroende, sällskaplighet och integritet. Nu handlar det om att vara extrovert, emotionellt stabil, öppen för nya erfarenheter och ordningsam. Relationsmodellen skapades i mitten av 1970-talet och är fortfarande aktuell. Den går ut på att dyaden mellan ledare och följare är den centrala enheten. Det är helt avgörande att vårdar denna relation för att lyckas som ledare.

Transformation betyder omvandling och förutsätter någon form av förändring. Det känns helt i tiden när vi lever i ett föränderligt samhälle. Transformativt ledarskap kan ses som omvandling på både en makronivå, d.v.s. hela organisationen, och på en mikronivå, d.v.s. ledaren eller enskilda medarbetare. En transformativ ledare kan sägas vara en visionär som vill förändra organisationens kultur och kanske särskilt vad organisationen egentligen ska uppnå. För att göra detta möjligt behöver ledaren inspirera och få upp andras ögon för värdet av visionen. Det är en klar fördel enligt denna modell att ledaren har karismatiska drag och kan övertyga och motivera sina följare. Samtidigt är det ledaren själv som är mest benägen att ändra sig genom att lära nytt hela tiden.

Alla dessa tre modeller har starkt forskningsstöd men de är bra på lite olika sätt. Transformativa ledare är de mest effektiva. De uppnår det de ska uppnå till en högre grad. De är också omtyckta av sina följare och gör att följarna trivs på jobbet plus att de är bra på att etablera tillit. Relationsledare är bäst när det gäller att få följarna att prestera på individuell nivå.

Några av de nya ledarskapsmodellerna är autentiskt ledarskap. Den är en effekt av 11:e september. Många organisationer sökte ledare som var uppriktiga i sin vision och i sitt agerande. Etiska värden har en betydelse. Autentiskt ledarskap har två tydliga effekter och det är att de gör hela organisationen mer effektiv samt att de gör att medarbetarna är villiga att göra mer för sin organisation och sina medarbetare än vad som förväntas av dem.

En annan ny modell är diskursivt ledarskap som är en kommunikationsmodell. Den har fått mycket uppmärksamhet det senaste decenniet. Färdighetsmodeller har funnits sedan 1950-talet och har utvecklats särskilt under 1990-talet när kommunikation kom in i bilden. Själv pratar jag, i denna anda, om en kompetensmodell för ledarskap och flera av kompetenserna är just kommunikationskompetenser.

Vilken sorts ledare är du?

Vilken sorts ledare har du?

7 May 2018