Mål och återkoppling

Det har stått mer och mer klart för mig ju längre jag har studerat ledarskap, lärande och kommunikation hur värdefullt mål och återkoppling är. De hänger dessutom samman.

Om jag börjar med kommunikation så kan man ha ett mål med sin kommunikation och om man lyckas med sitt budskap får man en bekräftan. Låt mig ta ett exempel. Jag sitter med min vän och äter. Jag vill ha mer salt på min mat och saltet står nära min vän så jag säger: "Skicka mig saltet är du snäll". Min vän tittar upp, tittar på saltet, griper tag i saltkärlet och räcker över det till mig och säger "Varsågod". Jag säger "tack". Målet var att få saltet. Ett väldigt specifikt mål. Min formulering ska därför motsvara det jag vill uppnå. Återkopplingen jag får är att min vän har förstått budskapet.

När jag ska lära mig något är det ofta något speciellt som jag vill lära mig, t.ex. hur en ny app fungerar. Målet är därför just detta. När jag har lärt mig har jag fått återkoppling från appen jag använder att den ger mig det jag önskade. Jag får också en intern återkoppling, d.v.s. jag gör själv en bedömning och jag uppnådde det jag ville.

Naturligtvis går det i båda ovan fall att få en negativ återkoppling i den mening att jag inte når målet och att det står klart för mig när min vän inte skickar saltet som jag bad om eller när jag inte kan använda appen som jag tänkt mig. Det i sig är någon form av lärande. Det fungerade inte.

 

 

Ledarskap handlar om att uppnå mål. Antingen är det ett mål som ledaren har satt upp för sig själv och som bekräftas om ledaren lyckas eller avslås om ledaren inte lyckas. Ledaren kan också i samförstånd med en medarbetare sätta upp ett mål som medarbetaren ska uppnå. I det senare fallet är det önskvärt att ledaren ger en bekrätan på att målet uppnåddes på det sätt det var tänkt vilket alltså är en form av återkoppling. Om det inte gick som planerat får man en återkoppling att något har gått fel.

Värdet av återkoppling är att man kan justera och korrigera om det inte blir bra från början. Därför är kanske negativ återkoppling mer värdefullt är positiv.

Om man tittar på olika studier så framstår återkoppling som den viktigare av de två. Det kan vara sant i en mening men inte i en annan. Återkoppling är närmast intetsägande om det inte finns ett mål att utvärdera emot. Om mitt mål är att resa till Stockholm men jag hamnar i Köpenhamn är den återkoppling jag får från att ha nått en destination helt intetsägande. Är det bra eller dåligt att jag hamnade i Köpenhamn? Så är det med all återkoppling. Om jag inte har en klar bild av vad som ska uppnås är återkopplingen mindre värd. Om jag vet vad jag vill uppnå blir återkopplingen ett tecken på hur väl jag lyckades.

Man kan vända på det och säga att om jag har ett mål men inte får någon återkoppling kan jag inte bedöma kvalitén på mitt genomförande och då är det oklart om jag lär mig något av det. Det är först när jag får återkoppling som det står klart för mig om det gick vägen eller ej.

Hur de än värderas och rankas i olika studier är det otänkbart att ha mål utan återkoppling och återkoppling utan mål. De är båda nödvändiga och de har båda stort värde i kommunikation, i lärande och i ledarskap.

14 May 2018