Varför kommunicerar vi?

Jag har helt nyligen publicerat en artikel i en vetenskaplig tidskrift om varför vi kommunicerar. Det kan finnas väldigt många orsaker både i en generell mening och i det specifika fallet. Om man ändå landar på en relativt bred nivå kan man från min studie se att fem orsaker till att vi kommunicerar framträder tydligt och två av dessa är i en klass för sig.

Vid varje tillfälle som vi kommunicerar kan vi nästan alltid säga att vi kommunicerar på grund av minst en av de fem vanligaste orsakerna. Det betyder alltså att vi kan ha flera skäl att kommunicera samtidigt.

Topplistan ser ut så här:

1. Vi kommunicerar för att ha roligt tillsammans

2. Vi kommunicerar för att skapa, underhålla och utveckla sociala band

3. Vi kommunicerar för att informera oss (har det hänt något nytt?)

4. Vi kommunicerar för att utgöra gemensamma aktiviteter på ett samordnat sätt

5. Vi kommunicerar för att dela med oss av egna erfarenheter

En vanlig orsak till att kommunicera är även att be andra om hjälp som att be någon skicka saltet som står en bit bort på bordet eller att be någon stänga dörren efter sig.

Det intressanta med den här studien är att det inte är någon skillnad mellan olika åldersgrupper. Tonåringar kommunicerar av samma skäl som pensionärer. Det finns heller ingen skillnad mellan könen. Slutligen finns det inga kulturella skillnader, i alla fall inte för fyra av de fem. Dessa skäl till att vi kommunicerar verkar vara universella.

Det visar sig dock att våra personligheter har en inverkan. De två översta skälen att kommunicera är vanligare bland extroverta jämfört med personer som är introverta. Även andra skäl skiljer sig åt baserat på personlighet.

Vi ska inte underskatta betydelsen av den här listan när det gäller lärande respektive ledarskap.

Det finns mycket som tyder på att vi lär oss bättre när vi har roligt och vi har roligare tillsammans med andra än när vi är själva. Nära relationer är viktiga för oss även för lärande. Vi lär mer av människor som står oss nära som föräldrar, en omtyckt lärare men framför allt från nära vänner. Att informera sig, särskilt genom att ställa frågor, är ett typiskt och framgångsrikt sätt att lära. Vi lär när vi samarbetar med andra, något som är omöjligt att göra utan kommunikation. Att lära genom samarbete är ofta ett mer framgångsrikt sätt än att lära sig själv eller i undervisningssituationer. Erfarenheter är ett slags kvitto på lärande. Om vi har varit med om något nytt har vi lärt oss och detta läggs till summan av alla våra erfarenheter. När vi vill dela detta med andra kan vi också få en bekräftelse från andra att det vi har varit med om är begripligt vilket befäster lärandet.

Vi kanske inte associerar ledarskap med att ha roligt men studier indikerar att ledare som sprider glädje i organisationen är mer omtyckta och mer effektiva i sin ledarroll. Därtill finns det en ledarskapsmodells som fokuserar på relationer för att understryka hur viktiga interpersonella relationer är för ledarskap. Ledare informerar inte bara utan ser till att hålla sig informerade genom att fråga och lyssna. En organisation kan inte fungera om man inte samordnar verksamheten. Samordning i sin tur går inte utan kommunikation. Slutligen använder duktiga ledare sina egna erfarenheter som utgångspunkt för att inspirera och motivera sina medarbetare.

Kommunikation är centralt i allas våra liv. Att förstå kommunikation gör att vi förstår våra liv och våra nödvändiga interaktioner bättre. Vilka är de vanligaste orsakerna till att du kommunicerar?

7 May 2018